מעקב הזמנות

לתשומת לבך, כל ההזמנות נשלחות ישירות מהספק בחו"ל אל הלקוח בארץ. זמן המשלוח הוא 7-35 ימי עסקים ממועד משלוח החבילה בפועל. בהזמנת יותר ממוצר אחד, ייתכן והמוצרים יישלחו בחבילות נפרדות כאשר מקור המוצרים הינו מספקים שונים.
למעקב אחר המשלוח, אנא הזן את מס' המעקב שקיבלת לאחר ביצוע ההזמנה ולחץ על לחצן Track.שים לב עשויים לחלוף מס’ ימים עד לעיבוד המידע והופעת נתוני המעקב עבור החבילה.
מעקב הזמנות